Skip to main content

Information til naboer og øvrige parter til Stensnarevej 5, 4262 Sandved

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af svineproduktion på Stensnarevej 5, 4262 Sandved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Indhold

  I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som etableringen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

  Inddragelse af offentligheden

  Lars Andersen ønsker mere fleksibilitet i produktionen på Stensnarevej 5. Der vil ikke blive etableret nye stalde, men der bliver opført et udleveringsrum på 150 m2 på bagsiden af stalden, som ikke vil være synlig fra Stensnarevej. Det samlede produktionsareal på ejendommen forbliver uændret på 1870 m2.

  Du kan se ansøgningsmaterialet

  Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

  Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

  Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk senest den 2.november 2020.

  Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

  Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette.
  Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 2.november 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

  Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen på telefon: 5588 6208 eller på 5588 6190, e-mail: landbrug@naestved.dk

  Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)