Skip to main content

Information til naboer og øvrige parter til Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af svineproduktion på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Indhold

  I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som etableringen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

  Inddragelse af offentligheden

  Der ønskes en miljøgodkendelse til etablering af en tvillingestald til slagtesvin, to gyllebeholdere med teltoverdækning, otte fodersiloer og fortank på Vinderuphøjvej 1. Der vil blive etableret forsuringsanlæg til ammoniakreduktion i den ansøgte produktion. Der ligger i forvejen en gyllebeholder på ejendommen. Den ansøgte produktion vil bestå af et produktionsareal på 7.200 m². Afkast fra stalden vil blive 1,3 meter over kiphøjde.

  Du kan se ansøgningsmaterialet

  Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

  Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

  Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk senest den 2.november 2020.

  Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

  Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette.
  Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 2.november 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

  Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen på telefon: 5588 6196 eller på 5588 6190, e-mail: landbrug@naestved.dk

  Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)