Kommende bosætningsstrategi for kommunen

I Næstved Kommune er vi 83.165 borgere, men vi er sikre på, at Næstved Kommune kan være et attraktivt sted at bo for endnu flere. Vi arbejder derfor på en ny bosætningsstrategi, som skal sikre, at flere finder Næstved Kommune attraktiv i lige præcis deres livsfase. Det er vores ambition, at det skal være attraktivt at bo i Næstved Kommune i alle livets faser.

21. aug 2020

Indhold

  På mødet d. 29. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget i Næstved Kommune at sende oplægget til en kommende Bosætningsstrategi for Næstved Kommune i høring. Vi tror på, at Bosætningsstrategien i højere grad kommer ud at leve, når borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter, der kender Næstved Kommune godt, har mulighed for at komme med input.

  Du finder oplægget til den kommende Bosætningsstrategi her.

  Oplægget sendes i høring med henblik på at få input til den kommende Bosætningsstrategi. Du kan altså kommentere og komme med forslag til, hvordan bosætningsstrategien bedst kommer til at gøre en forskel.

  Den endelige strategi og handleplan, som skal få strategien til at leve, bliver udarbejdet med input fra høringssvarene. De vil også blive vedlagt Bosætningsstrategien, når Økonomiudvalget skal godkende den endelige handleplan og strategi.

  Frist for indsendelse af høringssvar er fredag d. 18. september 2020.

  Høringssvar sendes til udvikling@naestved.dk med angivelse af ”Høringssvar” i emnefeltet og Att. Mille Lassen.