Landzonetilladelse til Askovvej 41, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har den 1. maj 2020 givet landzonetilladelse til Askovvej 41, 4733 Tappernøje.

30. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at udvide eksisterende bolig med ca. 60 m2 på 1. sal i bygning nr. 2 efter ombygning af denne bygning på matrikel 6o, Åside By, Snesere beliggende Askovvej 41, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 29. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)