Landzonetilladelse til Dadestien 13, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har i uge 7/2020 givet landzonetilladelse på Dadestien 13, 4171 Glumsø.

11. feb 2020

Indhold

  Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på matr. nr. 62ab, Sandby By, Sandby, beliggende Dadestien 13, 4171 Glumsø.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11. marts 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk.