Landzonetilladelse til Korskildevej 6, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 11/2020 givet landzonetilladelse til Korskildevej 6.

13. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at opføre en 54 m2 garage på matrikel 3q, Brøderup By, Snesere beliggende Korskildevej 6, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. april 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på land@naestved.dk