Landzonetilladelse til Nederlandsvej 5, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 15. maj 2020 givet landzonetilladelse til Nederlandsvej 5, 4160 Herlufmagle.

15. maj 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til udmatrikulering af 20 m2, hvorpå der er en pumpestation, på matrikel 8i, Gelsted by, Herlufmagle sogn beliggende Nederlandsvej 5, 4160 Herlufmagle.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. juni 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)