Landzonetilladelse til Præstelod Huse 2, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til Præstelod Huse 2.

24. mar 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opsætning og brug af pavilloner, mens boligen renoveres på Præstelod Huse 2, 4700 Næstved.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 21. april 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk