Landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Rønnebæksholm 10.

31. mar 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at etablere et udendørs træningsområde med opstilling af 4-6 træningsredskaber i jordfarver og med et underlag samt opsætning af 2-4 bord-bænkesæt inden for et areal på omtrent 722 m2.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 28. april 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)