Landzonetilladelse til Slagelsevej 8, 4250 Fuglebjerg

Næstved Kommune har den 14. april 2020 givet landzonetilladelse til Slagelsevej 8, 4250 Fuglebjerg.

14. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at udskifte ejers bolig på matrikel 1f, Katrineholm Hgd, Krummerup, Krummerup sogn beliggende Slagelsevej 8, 4250 Fuglebjerg, Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 12. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)