Landzonetilladelse til Strandvejen 3, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har den 5. maj 2020 givet landzonetilladelse til Strandvejen 3, 4733 Tappernøje.

05. maj 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet en lovliggørende landzonetilladelse til den opførte garage, samt brændeskur på matrikel 2e, Bredeshave, Snesere, Snesere sogn beliggende Strandvejen 3, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. juni 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)