Landzonetilladelser til Loddervej 9, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 7. februar 2020 givet tre landzonetilladelser til følgende allerede etablerede forhold på matrikel 36a Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup beliggende Loddervej 9, 4684 Holmegaard.

07. feb 2020

Indhold

  Landzonetilladelse til indretning af tre ferielejligheder og en bolig i to tidligere driftsbygninger og stuehus.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Landzonetilladelse til sø på ca. 0,3 ha etableret på mark.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Landzonetilladelse til ridebane på 20 m x 60 m etableret på mark.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. marts 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk