Offentlig høring om kystbeskyttelse på Enø og Lungshave

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet forslag til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, som hermed sendes i høring. Høringen er i 8 uger fra den 3. juli til den 31. august 2020.

03. jul 2020

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet forslag til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, som hermed sendes i høring.

Der er udarbejdet et myndighedsprojekt og en miljøkonsekvensvurdering af projektet, som sammen med ansøgningen og udkast til tilladelse indgår i høringen.

Udkast til tilladelse

1. Ansøgning

2. Myndighedsprojekt
2.1. Dimensionskriterier
2.2. Bidragsfordeling
2.3. Geoteknisk datarapport
2.4. Områdebeskrivelser
2.5. Forundersøgelser
2.6. Kystbeskyttelsesmetoder

3. Miljøkonsekvensvurdering
3.1. Afgrænsningsnotat
3.2. Oversigtskort over højvandsbeskyttelsesprojektet
3.3. Oversigtskort over højvandsbeskyttelsens fodaftryk
3.4. Visualiseringsrapport
3.5. Notat fra Miljøstyrelsen vedr. kortlægning af habitatnatur på Enø

Høringen er i 8 uger fra den 3. juli til den 31. august 2020.
Du kan komme med dine bemærkninger til projektet, miljøkonsekvensvurderingen og udkast til tilladelsen på blivhoert@naestved.dk senest den 31. august 2020.