Omisolering af bro over Suså

Næstved og Ringsted Kommune har godkendt Banedanmarks projekt om at ændre broen over Suså i st. 5156 m

24. jan 2020
Vandløb

Indhold

  Som led i elektrificering og hastighedsopgradering af Ringsted-Femern Banen skal en sporbærende bro over Susåen ombygges. Broen krydser vandløbet i st. 5156 m på matr. 33a Vrangstrup By, Vrangstrup. Den sporbærende bro skal omisoleres. Arbejdet foregår på oversiden af broen og Susåen bliver derfor ikke påvirket af projektet.

  Klik her for at finde godkendelse til omisolering af bro over Suså

  Anlægsarbejdet er omfattet af anlægsloven for Femern og dermed er §13 i anlægsloven gældende. I denne § fremgår det, at kommunalbestyrelsens afgørelse inden for blandt andet lov om vandløb alene kan påklages af Femern A/S og Femern Landanlæg.

  Klagefristen er 4 uger og udløber 21. februar 2020.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)