Omisolering af bro over Torpe Kanal

Næstved Kommune har godkendt Banedanmarks projekt om at ændre broen over Torpe Kanal i st. 6438-6448 m.

04. feb 2020

Indhold

  Som led i elektrificering og hastighedsopgradering af Ringsted-Femern Banen skal en sporbærende bro over Torpe Kanal ombygges. Broen krydser vandløbet i st. 6438-6448 m på matr. 3 Ravnstrup Hgd. Herlufmagle, 2a Ravnstrup Hgd. Herlufmagle, 2e Ravnstrup Hgd. Herlufmagle og 2c Ravnstrup Hgd., Herlufmagle. Den sporbærende bro skal omisoleres. Arbejdet foregår på oversiden af broen, og Torpe Kanal bliver derfor ikke påvirket af projektet.

  Klik her for at finde godkendelse til omisolering af bro over Torpe Kanal

  Anlægsarbejdet er omfattet af anlægsloven for Femern og dermed er §13 i anlægsloven gældende. I denne § fremgår det, at kommunalbestyrelsens afgørelse inden for blandt andet lov om vandløb alene kan påklages af Femern A/S og Femern Landanlæg.

  Klagefristen er 4 uger og udløber 4. marts 2020.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)