Projektforslag om rørlægning ved Spragelsevej

Næstved Kommune har udarbejdet projektforslag om rørlægning på privat ejendom ved Spragelsevej

22. jan 2020

Indhold

  Formålet med projektet er at sikre afvandingen af matrikel 8i, Spragelse By, Herlufmagle ved at anlægge en ny drænledning fra vejbrønd ved Spragelsevej mellem ejendommene 68 og 72, til privat brønd på ansøgers ejendom matr. 8i Spragelse By, Herlufmagle.

  Klik her for at finde projektforslag for rørlægning på Spragelsevej

  Høringssvar indkommet i høringsperioden vurderes og indarbejdes eventuelt i den efterfølgende godkendelse af projektet. Godkendelsen behandles efter vandløbslovens bestemmelser med en 4 ugers klageperiode.

  Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 21. februar 2020 sendes skriftligt til vandloeb@naestved.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)