Projektforslag til fjernelse af spærring i Vinkælderrenden

Der er udarbejdet et projektforslag til restaurering af Vinkælderrenden ved Herlufmagle.

07. maj 2020

Indhold

  Projektforslaget er udarbejdet af Banedanmark i samarbejde med lodsejeren. Projektet skal forbedre miljøtilstanden i Vinkælderrenden. Det gøres ved at fjerne en granittrappe i vandløbet, der ligger lige opstrøms jernbanen, samt genslynge en kort strækning og udlægge sten.

  Du kan læse nærmere om projektet i udkastet til tilladelsen efter vandløbsloven herunder:

  Udkast til tilladelse, Vinkælderrenden (pdf., nyt vindue)

  Hvis du har nogle kommentar til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 2. juli 2020. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø på tlf. 5588 6190.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)