Skip to main content

Projektforslag til omlægning af dræn

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om omlægning af eksisterende dræn i forbindelse med byggemodning af et lokalplanområde i Fuglebjerg.

Indhold

    Drænomlægningen vedrører matr.nr. 1m Fuglebjerg Hgd., Fuglebjerg samt 14d og 15b begge Fuglebjerg By, Fuglebjerg. Du kan læse nærmere om projektet i udkastet til tilladelsen.

    Klik her for at læse udkast til tilladelse til projektet

    Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 18. marts 2021. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

    Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø på tlf. 5588 6190.