Ansøgning om udlægning af gydesubstrat og sten i Ellebækken

Vandløbsmyndigheden i Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedrørende etablering af gydebanker og skjulesten i det offentlige vandløb Ellebæk. Et eksisterende sandfang vil også blive udvidet i forbindelse med projektet.

04. maj 2020

Indhold

  Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørreder og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

  Klik her for at læse ansøgningen om udlægning af gydesubstrat og sten til sikring af brink og til skjul i Ellebækken, st. 644-1350.

  Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 1. juni 2020. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)