VVM-screening af passage under jernbane

Banedanmark udskifter tunnel under jernbanen for passage af Vinkælderrenden.

13. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune har vurderet, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af udskiftning af tunnel under jernbanen for passage af Vinkælderrenden.

  Klik her for at læse afgørelsen om, at der skal ikke udføres miljøvurdering af projektet

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Næstved Kommune på vandloeb@naestved.dk.

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retligt forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

  Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen, altså den 10. april 2020. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.