Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af skovrejsning

En hule bygget af grene og træstammer i skov

Indhold

  Næstved kommune har modtaget fire anmeldelser om skovrejsninger på adresserne Helgesvej 91, Næsbyvej 12, Petershøjvej 20 og Spjellerupvej 122. Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på de her anmeldte skovrejsninger.

  De enkelte afgørelse kan ses ved at klikke på links nedenfor:

  Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

  Næsbyvej 12, 4171 Glumsø

  Petershøjvej 20, 4160 Herlufmagle

  Spjellerupvej 122, 4700 Næstved

   

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 15. 10. 2021.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.