Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af et vandløbsprojekt i Fiskebækken

Indhold

  Næstved kommune ønsker at genåbne strækninger i Fiskebækken ved Nisseringen.

  Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering (VVM), udarbejde miljøkonsekvensrapporter, på vandløbsprojektet.

  Klik her for at læse afgørelsen  

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6150 eller på virksomhed@naestved.dk 

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 29.10.2021.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)