Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke pligt til udarbejdelse af miljørapport

Afgørelse om ikke pligt til udarbejdelse af miljørapport til Affaldsplan 2021

Indhold

  Næstved Kommune annoncerer i dag d. 4. februar 2022, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering og udarbejdes miljørapport til Affaldsplan 2021.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Selve affaldsplanen kan findes her

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 4. marts 2022.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)