Gå til hovedindhold

Slagger på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø skal ikke miljøvurderes

Næstved Kommune har vurderet ansøgning om udlæg af affaldsforbrændingsslagger som fundering under køreareal, stalde og drift bygninger på ejendommen matr.nr. 1, Vinderup by, Sandby, på adressen Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø.

Indhold

  Kommunen har overordnet vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Vores konklusion er, at udlæg af affaldsforbrændingsslagger under køreareal, stalde og drift bygninger ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-redegørelse).

  Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering kan læses på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-vvm pligt på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Det kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagen skal sendes gennem Nævnets klageportal. Der er adgang til klageportalen gennem Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk hvor du kan få vejledning til at starte din klage.
  Nævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden d.v.s. den 19.07.2021. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at at den kommer gennem klageportalen. Klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)