Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke-VVM pligt til Ragn-Sells Danmark A/S

Næstved Kommune meddeler afgørelse om at de ansøgte ændringer og udvidelse af aktiviteterne på genbrugsanlægget Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46, 4700 Næstved ikke er VVM-pligtige.

Indhold

  Næstved Kommune har i forbindelse med miljøgodkendelsen vurderet at ændringerne på genbrugsanlægget, Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46 m.fl., 4700 Næstved ikke er VVM-pligtige og derfor bliver der ikke foretaget en yderligere miljøvurdering eller udarbejdet en miljøkonsekvensrapport på udvidelsen af genbrugsanlægget.

  Læs afgørelsen om ikke-VVM pligt på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46, 4700 Næstved

  Klagevejledninger

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelsen om ikke-VVM pligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Det kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagen skal sendes gennem Nævnets klageportal og være indgivet senest 17.11.2021. Der er adgang til klageportalen gennem Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk hvor du kan få vejledning til at starte din klage.

  Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. Få vejledning på www.domstol.dk 

  Læs miljøgodkendelse til Ragn-Sells

  Ny miljøgodkendelse til Ragn-Sells Danmark A/S

  Næstved Kommune meddeler godkendelse til eksisterende og udvidelse af aktiviteterne på genbrugsanlægget Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46, 4700 Næstved og vurderer at ændringerne ikke er VVM-pligtig.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)