Gå til hovedindhold
Nyhed

Endelig vedtagelse af Lokalplan 140 Centerområde ved Køgevej, Næstved

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget har d. 13. november 2023 vedtaget Lokalplan 140 Centerområde ved Køgevej, Næstved

15. nov. 2023

Indhold

  Lokalplanen ses her: https://dokument.plandata.dk/20_11255024_1699969779583.pdf

  Referat af sagen ses her: https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=e93c7528-5801-49d1-9ead-5a1fd7c85299&punktid=3172a513-4c94-4bee-8a58-6338d6939393


  Formål med lokalplanen:

  •    At give mulighed for udvikling af et centerområde, hvor der kan etableres butikker, caféer, restauranter, serviceerhverv, tank- og ladestationer, vaskehal og lignende.


  Lokalplanen er gældende nu
  Efter den offentlige bekendtgørelse d. 15. november 2023 er lokalplanen bindende og der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

  Dine muligheder for at klage
  Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen. Planklagenævnet skal have modtaget din klage senest fire uger efter offentliggørelsen. Klagefristen udløber derfor den 13. december 2023.
  Du kan klage via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside -  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med MitID.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.  

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)