Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 (DSB-værksted) til Næstved Kommunes spildvandsplan 2012-2022

Næstved Byråd har d. 30.08.2022 endeligt vedtaget forslag til tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022.

Luftfoto af placering af nyt værksted nær Mogenstrup

Indhold

  Formål med tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022

  Formålet med tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan er, at skabe det planmæssige grundlag for spildevandskloakering af en del af matrikel nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. Baggrunden for spildevandskloakeringen er, at DSB har planlagt at etablere togværksted på matriklen.

  Tillæg nr. 11 kan du læse på linket herunder:

  Vedtaget tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2022.

  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  Tillæg nr. 11 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Der er ikke ændret i planen fra forslaget til den endelige vedtagelse.

  Retsvirkning

  Det planmæssige grundlag for spildevandskloakeringen af en del af matrikel nr. 1a, Fladså By, Mogenstrup, er nu gældende med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 11.

  Klagevejledning

  I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3, LBK nr. 100 af 19.01.2022, kan tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan ikke påklages. Det betyder, at der ikke kan klages over hensigten af tillægget. Læs afgørelsen for nærmere oplysninger om klagevejledning.

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler