Gå til hovedindhold

Information til naboer og øvrige parter til Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle

Vi har modtaget en ny ansøgning om tilpasninger af svineproduktionen på Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Dybstrøelse af so/svin

Indhold

  I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger ændringen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

  Inddragelse af offentligheden

  I denne ansøgning på Hæggerupvej 20, 4160 er der søgt om mere fleksibilitet til svineproduktionen i forhold til den nuværende miljøgodkendelse. Der er et produktionsareal på 5139 m2 fordelt på en produktion af smågrise og slagtesvin og polte. Der vil ikke ske udvendige ændringer på husdyrbruget.

  Den reelle ændring vil betyde, at husdyrbruget vil blive omfattet af de gældende regler med produktion på et maksimalt produktionsareal ud fra dyrevelfærdskrav, hvor imod den nuværende godkendelse har en begrænsning på antal dyr i et givent vægtinterval.

  For at overholde krav til lugt og ammoniak er det etableret en luftrenser, som er et krav i den eksisterende miljøgodkendelse. Den indgår også i denne ansøgning.

  Du kan se ansøgningsmaterialet

  Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet,
  skal du kontakte kommunen. Du kan også finde materialet under www.naestved.dk/miljogodkendelser

  Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

  Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved
  Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk
  senest den 1.juli 2022.

  Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

  Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette.
  Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen
  senest den 1.juli 2022. Naboer, omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt,
  når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet
  indenfor 30 dage.

  Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen på
  telefon: 5588 6208 eller på 5588 6190, e-mail: landbrug@naestved.dk

  Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af
  gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)