Gå til hovedindhold

Information til naboer og øvrige parter til Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard

Vi har modtaget en ansøgning om ændringer i malkekvægproduktionen på Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 3 i Husdyrbrugloven.

fodring af køer i stald

Indhold

  I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som etableringen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

  Inddragelse af offentligheden

  Der ønskes mindre ændringer af den eksisterende økologiske malkekvægbesætning til at forbedre dyrevelfærd. Derfor er der ansøgt om en ny miljøgodkendelse til at etablere en udendørs løbegård til malkekvæg. Husdyrbruget har i forvejen en miljøtilladelse, men da der ved ændringen er godkendelsespligt, så kræver det en ny miljøgodkendelse.

  Du kan se ansøgningsmaterialet

  Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet,
  skal du kontakte kommunen.

  Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

  Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved
  Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk
  senest den 29.november 2021.

  Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

  Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette.
  Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen
  senest den 29.november 2021. Naboer, omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt,
  når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet
  indenfor 30 dage.

  Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen på
  telefon: 5588 6208 eller på 5588 6190, e-mail: landbrug@naestved.dk

  Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af
  gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)