Gå til hovedindhold

Forlænget høring af forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev og Kommuneplantillæg nr. 10.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 29. juni til d. 31. august 2022.

Indhold

  Administrationen er blevet opmærksom på, at bilag til redegørelser i kommuneplantillæg, herunder detailhandelsredegørelser og grundvandsredegørelser skal offentliggøres samtidigt med planforslagene.

  Da de to bilag ikke har været offentliggjort i den offentlige høringsperiode, er høringsperioden for forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 134 samt detailhandelsredegørelsen og grundvandsredegørelsen derfor forlænget til den 26. oktober 2022.

  Høringsperioden er derfor forlænget indtil den 26. oktober 2022.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 26. oktober 2021.

  Alle allerede indkomne høringssvar vil blive taget med i den videre planlægning.

  Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk:

  Forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev: https://dokument.plandata.dk/20_11133091_1661948892142.pdf


  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10: https://dokument.plandata.dk/12_11133117_1662619959783.pdf


  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)