Gå til hovedindhold

Forslag til aflysning af Lokalplan L.Z.3 Kursusvirksomhed ved Nygårdevej, Herlufmagle

Forslag til aflysning af Lokalplan L.Z.3 Kursusvirksomhed ved Nygårdevej, Herlufmagle er vedtaget af PLAN- OG ERHVERSUDVALGET den 14. juni 2021. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i 4 ugers høring.

Indhold

  Formålet med aflysning af lokalplanen
  Aflysning af lokalplanen har til formål, at:

  - aflyse lokalplanens specifikke tilladte anvendelse til stævnehal for Jehovas Vidner

  - give mulighed for anden anvendelse af de eksisterende bygninger som kan tillades i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

  Borgermøde
  Der vil ikke blive afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

  4 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 21. juni 2021 til den 6. juli 2021. Derefter vil PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET tage stilling til sagen.

  Lokalplanen som ønskes aflyst, kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk https://dokument.plandata.dk/20_1062271_APPROVED_1198139566049.pdf.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 6. juli 2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at aflysning af lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 6. juli 2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslag til aflysning af lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)