Gå til hovedindhold

Forslag til aflysning af Lokalplan SK.B.2.1 boligområde syd for Skelby samt tilbageførsel af areal fra byzone til landzone

Forslag til aflysning af Lokalplan SK.B.2.1 og tilbageførsel af areal til landzone er godkendt af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 13. september 2022. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i 8 ugers høring.

Indhold

  Forslag til aflysning af lokalplanen sker på baggrund af:


  - Ejer af arealet har ansøgt om at arealet tilbageføres til landzone.
  - Kommuneplanrammen for arealet er taget ud af Kommuneplan 21 på baggrund af vurdering af udviklingspotentialet for byvækst på arealet samt kommuneplanens retningslinjer for den overordnede bystruktur.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra den 19-09-2022 til den 14-11-2022. Derefter vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til sagen.

  Forslaget til aflysningen af lokalplanen kan ses på følgende link fra Plandata.dk, Lokalplan SK.B.2.1.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller bemærkninger til forslaget, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 14-11-2022.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 24-10-2022.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)