Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har den 13. september 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog.

Indhold

  Lokalplanforslaget kan ses her:
  https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/

  Her kan du også komme med høringssvar.

  8 ugers offentlig høring
  Planforslaget er i offentlig høring fra den 19. September 2022 til den 14. november 2022, hvor alle har mulighed for at komme med høringssvar. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget vil herefter tage stilling til sagen.

  Der holdes borgermøde torsdag den 3. november 2022 hos Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

  Miljøvurderingen findes som bilag til lokalplanen.

  Der er ligeledes udarbejdet en Grundvandsredegørelse, som også kan ses som bilag til lokalplanen.

  Beslutning om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 18.10.2022.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)