Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 112 for boliger på Pederstrupvej i Mogenstrup og Kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup og Kommuneplantillæg nr. 4 er vedtaget af BYRÅDET den 21-09-2021. I forlængelse deraf sendes forslagene hermed i 8 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanen har til formål, at:
  - Omdanne området til byzone
  - Inddele området i to delområder
  - Etablere mulighed for henholdsvis åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 14-10-2021 kl. 16.30 – 18.00, Fladsaahallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 28-09-2021 til den 23-11-2021. Derefter vil BYRÅDET tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen, kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk, https://dokument.plandata.dk/20_10894877_1632816447594.pdf

  Forslaget til kommuneplantillægget, kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk, https://dokument.plandata.dk/12_10899329_1632897684910.pdf
  Kommuneplanforslaget er i 8 ugers høring fra den 29-09-2021 til den 24-11-2021.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 24-11-2021.

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til kommuneplantillægget, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 25-11-2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 26-10-2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)