Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 120 for campingpladsen De Hvide Svaner

Forslag til Lokalplan 120 for campingpladsen De Hvide Svaner er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 06.09.2021. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i 6 ugers høring.

Blåt telt

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanen har til formål, at:

  • give mulighed for etablering af flere campinghytter
  • give mulighed for udvidelse af servicefaciliteterne på campingpladsen
  • sikre at nybyggeri tilpasses det omgivende kyslandskab

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 05. oktober, 2021, fra kl. 16.30 på Karrebækskole, Kirkebakken 41, 4736 Karrebæksminde.

  6 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 21.09.2021 til den 02.11.2021. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses på følgende link fra Plandata.dk - forslag til Lokalplan 120

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 02.11.2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 19.10.2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.