Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Forslag til Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej samt forsalg til Kommuneplantillæg nr. 7 er godkendt af Byrådet den 22.02.2022 med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. På ønske fra byrådet sendes forslaget i 8 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål:

  o   at give mulighed for, at opføre etageboliger i tre til fire etager

  o   at fastlægge retningslinjer, der sikrer at byggeriet fremstår med en god arkitektonisk- og materialemæssig kvalitet i et godt samspil med de omkringliggende områder.

  o   at sikre at byggeri til alle sekundære funktioner, bortset fra cykelskure og affaldsdepoter, ikke placeres på terræn, men integreres i bebyggelsen.

  o   at sikre funktionelle adgangs- og parkeringsforhold.

  o   at sikre bevaring at et træ centralt i bebyggelsen.


  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 17.03.2022 kl. 16:30-18:00 i Rådmandshaven nr. 20, mødelokale 2. Indgang via borgerservice.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 03.03.2022 til den 28.04.2022. Herefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_10985182_1646252184898.pdf

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 kan ses HER

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved til og med den 28.04.2022.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)