Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev og Kommuneplantillæg nr. 10

Forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev og Kommuneplantillæg nr. 10 er vedtaget af Byrådet den 28. juni 2022. I forlængelse deraf sendes forslagene hermed i 9 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.200 m² samt et ubemandet tankanlæg.

  I forbindelse med forslag til lokalplan 134 er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021 med udlæg af en ramme til centerformål med mulighed for etablering af en enkeltstående butik samt et tankanlæg.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der et borgermøde d. 18. august 2022 kl. 17.00-18.30 i Hammer Forsamlingshus, Byvej 4, 4700 Næstved.

  9 ugers offentlig høring
  Forslagene er fremlagt fra den 29. juni 2022 til den 31. august 2022. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk:

  Forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev: https://dokument.plandata.dk/20_11133091_1656486592864.pdf

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10
  https://dokument.plandata.dk/12_11133117_1656487711526.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 31. august 2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 27. juli 2022.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)