Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 135 for boligområde mellem Glumsø Skov og Søpark Allé.

Forslag til Lokalplan 135 for boligområde mellem Glumsø Skov og Søpark Allé er godkendt af Plan- og Erhvervsudvalget den 06.12.2021 med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. På ønske fra udvalget sendes forslaget i 10 ugers høring (forlænget) da det nuværende Plan- og erhvervsudvalg overgår til Plan-, Kultur-, og Lokaldemokratiudvalget.

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål:

  o at give mulighed for, at området anvendes til boligformål

  o at sikre én vejadgangen til området fra Søpark Allé

  o at sikre områdets karakter og topografiske forudsætning

  o at sikre udlæg af rekreative fællesområder med mulighed for fællesfaciliteter for områdets fremtidige beboere

  o at sikre etablering af grundejerforening/ejerforening.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 27.01.2022 kl. 16:30-18:00 på Susåskolen Glumsø, Åsøvej 5, 4171 Glumsø.

  10 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 10.12.2021 til den 18.02.2022. Herefter vil Plan-, Kultur og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_10914995_1639125169019.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved til og med den 18.02.2022.


  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)