Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 137 for boliger mellem Toldbodgade og Skellet

Forslag til Lokalplan 137 for boliger mellem Toldbodgade og Skellet er godkendt af Byrådet den 31.08.2022 med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget sendes i 8 ugers høring da der til lokalplanen er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 12

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål:

  o At udlægge lokalplanens område til boligformål med henblik på at transformere og opføre etageboliger.

  o At definere bebyggelsens ydre fremtræden, materialer og farver, sådan at bebyggelsen tilpasser sig områdets historiske og arkitektoniske kvaliteter.

  o At sikre de rekreative kvaliteter ved at udpege arealer til have ophold og leg.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 10.10.2022 kl. 17:00-18:30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 08.09.2022 til den 03.11.2022. Herefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_11170963_1662624460319.pdf
  Forslag til kommuneplantillæg kan ses her: https://dokument.plandata.dk/12_11170985_1662625145473.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved til og med den 03.11.2022.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)