Gå til hovedindhold

Forslag til skolestruktur i høring

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 13. juni 2022 besluttet at sende forslag til skolestruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune i offentlig høring frem til den 12. september 2022.

Skolebørn på gåtur i skoven

Indhold

  Sammen med forslaget til justeret skolestruktur fremlægges også et forslag til ændret navngivning af skoler og afdelinger samt et bud på, hvordan der kan arbejdes videre med øget forældreinvolvering, som også sendes i høring.

  Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker gennem høringen input til:

  • De beskrevne forslag til skolestruktur
  • Forslagene til navngivning af skoler
  • Bud på forældreinvolvering

  Høringsmaterialet er sendt direkte til de høringsberettige parter. Derudover har andre interesserede mulighed for at komme med deres input til forslagene via en høringsportal, som kan tilgås her.

  Læs høringsmaterialet her: ”Høring vedr. skolestruktur i Næstved Kommune
  Læs bilag til høringsmaterialet her: ”Fakta om skolernes nuværende organisering
  Læs pressemeddelelse vedr. forslag til skolestruktur her: ”Pressemeddelelse

   

  Der er høringsfrist den 12. september 2022.

  De indkomne høringssvar vil indgå i den politiske behandling af sagen – først den 26. september i Børne- og Uddannelsesudvalget, den 2. oktober i Økonomiudvalget og den 11. oktober i Byrådet.

  Den besluttede skolestruktur træder i kraft fra skoleåret 2023/2024.

  Du er velkommen til at kontakte Center for Dagtilbud og Skole på cds@naestved.dk, hvis du har spørgsmål i relation til høringen.