Gå til hovedindhold

Godkendelse af etablering af sandfang i Ulstrup Mosegrøft

Næstved Kommune har godkendt reguleringsprojekt omfattende etablering af sandfang i Ulstrup Mosegrøft st. 0-30 m.

Indhold

  Godkendelsen kan hentes her:

  Godkendelse af etablering af sandfang i Ulstrup Mosegrøft ved Højkærgårdsvej

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 9. august 2020. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk 

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)