Gå til hovedindhold

Godkendelse af vandløbsprojekt i Øvre Suså - Mere liv i Susåen

Næstved Kommune har godkendt et vandløbsprojekt i Øvre Suså. Projektet indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk.

Indhold

  Projektet udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk

  Du kan også læse afgørelsen her: Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 2 Suså C st. 17990-18190 m

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 19. august 2021. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)