Gå til hovedindhold

Godkendelse af vandløbsprojekter i Øvre Suså - Mere liv i Susåen

Næstved Kommune har godkendt en række reguleringsprojekter i Øvre Suså. Projekterne indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk. Projekterne udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

Indhold

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projekterne, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelserne nedenfor.

  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 3 ved Henriettelund Suså B st. 18610-19415
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 4 ved Assendrup i Suså B st. 19140-19870 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 6 opstrøms Teestrup Bro Suså B st. 20510-21450 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 7 nedstrøms Teestrup Bro i Suså B st. 21780-22469 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 8 Tornelundsvej, Suså B st. 24747-25102 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 9 opstrøms Lunden, Suså C st. 26485-27280 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. 10 ved Råen, Suså D st. 1940-3940 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt nr. B nedstrøms Torpe Kanal, Suså B st. 16113-16213 m

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. august 2020. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.
  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk 

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)