Gå til hovedindhold

Godkendelse af vandløbsprojekter i Øvre Suså - Mere liv i Susåen 2022

Næstved Kommune har godkendt en række vandløbsprojekter i Øvre Suså. Projekterne indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk. Projekterne udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

Indhold

  Næstved Kommune har godkendt en række vandløbsprojekter i Øvre Suså. Projekterne indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk.
  Projekterne udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projekterne, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelserne nedenfor.

  Godkendelse af reguleringsprojekt ved Sønderskov Overdrev i Suså B st. 15060 til st. 16030 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt vest for Eskildstrup Møllebro i Suså C st. 25491 m til st. 25875 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt øst for Nymølle Bro i Suså C st. 27289 m. til st. 27877 m.
  Godkendelse af reguleringsprojekt ved Almstofte i Suså D st. 435 m til 1932 m
  Godkendelse af reguleringsprojekt ved Hjelmsølille, Suså D st. 4191 m. til Suså E st. 985 m.


  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. august 2022. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.
  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk