Gå til hovedindhold

Høring af forslag om at fremme regulering af et vandløb

Vandløbsmyndigheden i Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af gydebanker og skjulesten i det offentlige vandløb Kohave Møllerende. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørreder og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

Indhold

  Du kan læse nærmere i vedhæftede udkast til tilladelse på linket herunder:

  Udkast til tilladelse til udlæg af gydesubstrat og sten i Kohave Møllerende st. 3448 – 4240.

  Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 27. maj 2022. Du skal sende dem til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6174.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)