Gå til hovedindhold

Høring: Oprettelse af digelaug - Enø Lungshave kystsikring

Næstved Kommune udsender forslag til vedtægter for kommende digelaug - Enø-Lungshave Kystsikring

badegæster på stranden ved Enø

Indhold

  I forbindelse med kystsikring af Enø-Lungshave skal der nedsættes et digelag. I den forbindelse er der udarbejdet udkast til vedtægter for digelag Enø Lungshave.

  Vedtægterne forholder sig til blandt andet følgende:

  - Foreningsretlige forhold
  - Vedligeholdelsesforhold
  - Forhold om bestyrelses sammensætning mv.

  Næstved Kommune fremsender hermed udkast til vedtægter i høring til samtlige lodsejere på Enø-Lungshave. Høringsperioden er 4 uger fra den 11. juni 2021.
  Har du bemærkninger til vedtægterne, skal kommunen have dem senest den 11. juli 2021.


  Du kan indsende dine bemærkninger til blivhoert@naestved.dk 

   

  Udkast til vedtægter til Digelaug for Enø-Lungshave Kystsikringslaug kan ses her.

  Bilag 1 - Myndighedsprojekt for Enø-Lungshave Kystsikring kan ses her.

  Har du spørgsmål kan du kontakte projektleder Troels Karlog på:
  tkarl@naestved.dk eller mobil 20302550