Gå til hovedindhold

Høringer 2022

Landzonetilladelse til 20 PE nedsivningsanlæg på Teglværksvej 38

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 15. juli 2022 givet landzonetilladelse til Teglværksvej 38, 4700 Næstved

Vandløb

Landzonetilladelse til hævet nedsivningsanlæg på Tyvelsevej 41

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 15. juli 2022 givet landzonetilladelse til Tyvelsevej 41, 4171 Glumsø

Vandløb

Idéfase for planlægning af nyt biogasanlæg nord for Herlufmagle

Nyhed

Høringer

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg.

Ansøgning om nedrivningstilladelse af en del af Kranbroen, Maglemølle 60

Nyhed

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af en del af kranbroen, Maglemølle 60.

Landzonetilladelse til hævet nedsivningsanlæg på Eskemosevej 10

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 12. juli 2022 givet landzonetilladelse til Eskemosevej 10, 4700 Næstved

Vandløb

Landzonetilladelse til Holmevej 22, 4700 Næstved

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 12. juli 2022 givet landzonetilladelse til Holmevej 22, 4700 Næstved

Forurenet jord

Udkast til midlertidige tilladelser til bortledning af grundvand ved DSB værksted

Vand

Næstved Kommune har den 4.7.2022 sendt udkast til to midlertidige tilladelser i forbindelse med DSB værksted i offentlig høring.

Grøn grundvands boring

Afgørelse om ikke-VVM pligt til forslag til spildevandsplanstillæg nr. 12

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 30.6.2022 meddelt afgørelse om, at forslag til tillæg nr. 12 i Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 ikke kræver en miljøvurdering.

Øvre Suså Vandløb, vandråd, vandplan

Forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen i offentlig høring

Nyhed

Høringer

Næstved Byråd har den 28.6.2022 vedtaget forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022, som nu bliver sendt i 8 ugers offentlig høring.

Folder om spildevand på landet om egne renseløsninger

Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har d. 15.03.2022 endeligt vedtaget Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde

Kanalen og både i Karrebæksminde