Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke-VVM pligt til forslag til spildevandsplanstillæg nr. 11

Næstved Kommune har den 24.2.2022 meddelt afgørelse om, at forslag til tillæg nr. 11 i Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 ikke kræver en miljøvurdering.

Indhold

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er blevet vurderet ud fra en miljøscreening, som kan læses på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til forslag til tillæg nr. 11 i spildevandsplan

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som du finder på www.naevneneshus.dk af de klageberettigede. Klagefristen er den 24.3.2022. Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)