Gå til hovedindhold

Ansøgning om nedrivningstilladelse af en del af Kranbroen, Maglemølle 60

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af en del af kranbroen, Maglemølle 60.

Indhold

  Kranbroen er en højbro i jernbeton og består af i alt 7 fag – hvoraf 2 fag ønskes fjernet. Ansøgningen er begrundet i en ombygning af det nuværende produktionsanlæg, med en udvidelse mod den bevaringsværdige kranbro. Der er behov for at tilkøre anlægget med lastbil efter forhold, som den bevaringsværdige kranbros placering ikke muliggør i dag.

  Omfanget af den del af kranbroen, hvortil ansøges om nedrivningstilladelse til, fremgår af kort og fotos på bilag 1 og 2 herunder:

  Bilag 1 oversigt over kranbroen

  Bilag 2 foto af kranbroen

  Kranbroen er af Kulturarvsstyrelsen vurderet med en høj bevarings-værdi i kategori 3. Kranbroen er en del af et samlet anlæg af kranbroer og er udpeget i kommunens database for bevaringsværdige bygninger https://webkort.naestved.dk/spatialmap

  Kort med bevaringsværdige bygninger


  I henhold til Kommuneplan 2017-29, er kranbroen udpeget som bevaringsværdig og dermed omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. marts 2018 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

  Inden Næstved Kommune tager stilling til ansøgningen, er der hermed lejlighed til at komme med indsigelser. Fristen for at fremsætte indsigelser er den 18. august 2022. Du kan sende dine indsigelser til Næstved kommune på mail blivhoert@naestved.dk eller som brev til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket ”Byplan, Kranbroen, Maglemølle 60”.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)