Gå til hovedindhold

Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplanen i offentlig høring

Næstved Byråd har den 22.2.2022 vedtaget forslag til tillæg 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022, som nu bliver sendt i 8 ugers offentlig høring.

Indhold

  Formålet med forslag til tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan er at skabe det planmæssige grundlag for spildevandskloakering af en del af matrikel nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. Baggrunden for spildevandskloakeringen er, at DSB har planlagt at etablere togværksted på matriklen.

  Forslaget kan du læse på linket herunder:

  Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplan for DSB værksted

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 24.2.2022 til den 21.4.2022 i offentlig høring. Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

  Hvis du har synspunkter, bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Plan og Miljø senest den 21.4.2022 Du kan sende dem på mail til spildevand@naestved.dk eller med post til Center for Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med ”Tillæg 11 til spildevandsplanen”.

  Miljøscreening

  Næstved kommune har 24.2.2022 meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-vurdering i forbindelse med det ovennævnte forslag. Denne afgørelse kan du finde på www.naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)